Se filmen från Premiärmilen

Foto: Magnus Fröderberg