ASICS PREMIÄRMILEN
28 AUGUSTI 2021

ASICS Premiärmilen bjuder på en lättsprungen mil på en snabb och relativt flack bana genom natursköna Norra Djurgården. Start- och målområde cirka 500 meter från Universitetets tunnelbanestation. ASICS Premiärmilen arrangeras av friidrottsklubbarna Hässelby SK och Spårvägens FK (Marathongruppen) i samarbete med Fredrikshofs FIF. 

ANMÄLAN

MARATHONGRUPPENS SYN PÅ HÖSTEN EVENEMANG

Uppdatering 2021-07-01: Vi går mot en höst med fysiska evenemang. Det vi längtat efter och jobbat för i över ett år ser nu ut att bli verklighet!

Från och med den 1 juli är det tillåtet med motionsevenemang med 900 deltagare. Deltagartaket gäller enbart i start- och målområdet – fler deltagare kan befinna sig på banan. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har redan nu klargjort en trappa för hur en fortsatt avreglering av restriktionerna kommer att ske och i nästa steg kommer deltagarantalet att släppas fritt. Myndigheternas antagande är att deltagarantalet släpps fritt i september.

När de olika stegen kan införas bestäms av parametrar som antalet smittade, hur trenden i smittspridningen ser ut, trycket på vården och vaccinationsnivåer. Alla siffror pekar just nu åt rätt håll och vi har goda skäl att tro att planen kommer kunna hållas.

SÅ PLANERAR VI FÖR ASICS PREMIÄRMILEN 2021

Under augusti utgår vi från att kunna köra alla evenemang enligt bestämmelsen om 900 deltagare. Alla anmälda kommer att beredas plats på den ursprungliga evenemangsdagen, men vi kan komma att behöva göra anpassningar i startgrupper, starttider, banor och evenemangsområden. Vi följer utvecklingen av smittan noga och har en tät dialog med polis och andra intressenter, för att så tidigt som möjligt kunna berätta exakt hur evenemangen kommer att gå till.

Vi kommer SENAST den 17 augusti att ge besked om hur upplägget för ASICS Premiärmilen kommer att bli.

Läs mer: Återstartsprotokoll för ansvarsfullt öppnande av motionslopp

NYHET 2021: VÄRDECHECK – EN FLEXIBEL STARTPLATS

Det läget vi befinner oss i är annorlunda jämfört med ett vanligt år och för att du som deltagare ska kunna känna en större trygghet inför kommande evenemang, har vi som komplement till köp av vanliga startplatser tagit fram en produkt som vi kallar för värdecheck. Värdechecken fungerar som en vanlig startplats, men du kan välja vilket av kommande tre år som du vill springa det evenemang du betalat för. Du kan då lugnt avvakta till dess du känner dig redo för att lösa in startplatsen. När du har löst in värdechecken går den inte längre att flytta till en kommande upplaga.

MER OM VÄRDECHECKEN

PRISSTEGEN

Beroende på när du anmäler dig under året så varierar priset. Du vinner på att anmäla dig tidigt. Se vår prismatris för närmare information om de olika nivåerna som gäller fram till loppet 2021.

PERIOD 1

295 kr

17/9–1/11 2020
PERIOD 2

375 kr

2/11 2020 – 23/5 2021
PERIOD 3

435 kr

24/5–24/8 2021
ANMÄLAN
PERIOD 4

495 kr

26-28/8 2021 (på plats)

Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:
• Betala direkt hos din internetbank
• Betala med Visa, MasterCard eller Swish
• Betala med faktura via Klarna

Genom att anmäla dig till loppet godkänner du ASICS Premiärmilens allmänna villkor. Anmälan är bindande. Anmälningsavgiften återbetalas ej om du tvingas lämna återbud såvida du inte tecknat Folksams motionsloppsförsäkring och uppfyller villkoren i denna försäkring.


SEEDNING FÖR ASICS STOCKHOLM MARATHON

ASICS Premiärmilen är det enda milloppet som är seedningsgrundande för ASICS Stockholm Marathon. Seedningstiderna gäller för alla löpare även de som har maraton- och halvmaratontider, så alla har chansen att förbättra sin startposition! Årets tider, som gäller för att seeda sig till respektive startgrupp på maran, är*:

< 38.00 Grupp B
< 41.00 Grupp C
< 45.00 Grupp D
< 49.00 Grupp E
< 52.00 Grupp F
< 56.00 Grupp G

*Med reservation för att antalet startgrupper i ASICS Stockholm Marathon kan ändras. 

SERVICE UNDER LOPPET

 

TIDTAGNING

Vår samarbetspartner, RaceTimer, svarar för tidtagningen. Med hjälp av ett chip på nummerlappen noteras din tid från det att du passerar startlinjen till du passerar mållinjen. Du får också din mellantid vid 5 000 m.

VÄTSKA

Vätskestationer finns strategiskt utplacerade längst banan.

KLÄDINLÄMNING

Det finns möjlighet att lämna in väskor/kläder på evenemangsområdet. Vi har ingen separat värdesaksinlämning men du kan lämna värdesaker i väskan vid klädinlämningen där vi har funktionärer som gör allt för att hålla koll på sakerna. Du lämnar dem dock på egen risk. 

FARTHÅLLARE

För att ge dig allra bästa chans att nå din drömtid på milen har vi erfarna farthållare från Garmin som hjälper dig att springa din snabba mil. Farthållarna kommer att springa med en flagga som tydligt markerar vilken sluttid de siktar på. Följande sluttider finns att välja på: 38, 41, 45, 49, 52, 56 och 60 minuter.

STARTEN

Mer information om specifika starttider och startgrupper kommer när loppet närmar sig och vi vet mer om vilket upplägg som krävs för ett coronasäkert evenemang. Här kan du läsa mer om vårt scenarioarbete inför 2021 års evenemang

MAXTID

Maxtiden är inte huggen i sten men vår rikttid är cirka 2 timmar.

BANAN

ASICS Premiärmilens bana går på Norra Djurgården. Start- och målområde ligger cirka 500 meter från T-banestationen Universitetet. Du springer ett varv på en snabb 10-kilometersbana. Underlaget är främst asfalt. Banan är kontrollmätt av Micke Hill som är en av Svenska friidrottsförbundets godkända banmätare. Med reservation för ändringar.

KONTAKT

Om du har frågor eller funderingar, mejla oss gärna på: info@premiarmilen.se. Du kan också ringa till kundtjänst på: 08-545 664 40.

Youtube
Vimeo
Google Maps