Så kommer vi att genomföra

ASICS PREMIÄRMILEN 2021

Uppdaterad: 2020-12-21 (senaste uppdateringen gäller Folkhälsomyndighetens första delrapport i uppdraget att utifrån smittläget samt ur ett hälsofrämjande perspektiv, analysera vilka smittskyddsåtgärder som bör vidtas vid olika nivåer av smittspridning av covid-19 under 2021. Läs mer nedan.)

PLANERINGEN PÅGÅR INFÖR 2021

Hur coronaviruset kommer att påverka lopp som ska arrangeras 2021 är ännu inte känt, men vi på Marathongruppen kämpar hårt för att kunna genomföra säkra och roliga evenemang för er löpare – trots den ovisshet vi fortfarande lever och verkar i. 

Sedan i mars har vi varit tvungna att ställa in samtliga av våra planerade evenemang 2020. Vi har anpassat oss efter det rådande läget genom att bland annat arrangera virtuella upplagor av loppen som ställts in, men om vi ska ha möjlighet att fortsätta bedriva vår verksamhet måste vi blicka framåt. Anmälan är öppen till 2021 års ASICS Premiärmilen (samt till en handfull övriga evenemang) och fler evenemang kommer öppna framöver. Parallellt med detta genomför vi ett omfattande scenarioarbete där vi utifrån den information vi har just nu planerar för hur vi ska arrangera loppen, beroende på hur läget kommer att kunna se ut vid olika tidpunkter nästa år. 

På den här sidan bjuder vi in er deltagare till att följa med i arbetet. Det är ett levande material som kommer uppdateras i takt med att vi får nya kunskaper, riktlinjer och rekommendationer att förhålla oss till. 

MOTIONSLOPP SOM INTE ÖKAR SMITTSPRIDNINGEN

Den 29 mars 2020 infördes regeringsförbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer, vilket bland annat innebär att alla offentliga tävlingar (likt Marathongruppens motionslopp) som samlar 50 eller fler personer på samma plats vid samma tidpunkt är förbjudna. Restriktionen skärptes ytterligare den 24 november då gränsen sattes till max åtta personer (vilket kommer gälla åtminstone till i början av 2021). Restriktionen omfattar hela tävlingsområdet, oavsett hur stort området eller hur lång banan är, vilket har gjort det omöjligt för oss och andra arrangörer av större motionsevenemang att få tillstånd för våra lopp.

För folkhälsans skull måste samhällssmittan hållas nere men vi vet att vi har förutsättningar för att kunna arrangera motionslopp utomhus, för friska människor och med samma möjligheter till social distansering som gäller för samhället i stort.

Folkhälsomyndighetens uppdrag (uppdaterad 21/1)

Folkhälsomyndigheten har av regeringen fått ett särskilt uppdrag att utifrån pandemins smittläge samt ur ett hälsofrämjande perspektiv, analysera vilka smittskyddsåtgärder som bör vidtas vid olika nivåer av smittspridning av covid-19 under 2021. Den första rapporten för uppdraget presenterades den 20 januari, och ger en ljusning för kommande motionsevenemang. Det viktigaste budskapet i rapporten för deltagare och arrangörer av motionsevenemang är:

”När smittspridningen minskar från hög till måttlig nivå kan begränsningen justeras för arrangemang som hålls utomhus, samt för arrangemang som hålls inomhus med sittande deltagare. Begränsningarna om antalet deltagare bör, vid denna situation, istället baseras på antalet tillgängliga platser eller på tillgänglig yta. (…) Arrangemang som hålls utomhus på icke avgränsad yta kan undantas från begränsning av antalet deltagare om arrangören kan säkerställa att trängsel undviks.” 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens arbete samt våra kommentarer om rapporten i artikeln nedan:

Nya besked från Folkhälsomyndigheten ger nytt hopp för motionsevenemang (artikel på marathon.se, publicerad 21/1) 

RESERVDATUM: 28 AUGUSTI 2021

Vårt mål är att genomföra ASICS Premiärmilen den 27 mars 2021, och våra två huvudscenarier bygger på att det ska vara möjligt. Men vi vet ännu inte hur situationen kommer se ut i vår, och hösten 2021 börjar redan att fyllas av andra evenemang. Därför har vi valt att redan nu säkra ett alternativt höstdatum. Loppet är inte flyttat, men om vi hamnar i en situation där vi måste göra det, så är 28 augusti vårt reservdatum. Senast den 17 februari kommer vi meddela om loppet flyttas till hösten. 

ASICS PREMIÄRMILEN 2021 – OLIKA SCENARIER

Oavsett scenario kommer vi att införa ett smittskyddsprotokoll som arbetats fram av samtliga arrangörer av större motionsevenemang tillsammans med förbunden inom friidrott, orientering, skidor, cykel och simning. Läs om våra olika scenarier här nedanför. 

Scenario A

Datum: 27 mars 2021
.
Sammanfattning: Evenemanget genomförs enligt grundplanen men med tydliga smittsäkringsåtgärder.
Upplägg: Smittsäkringsåtgärder som munskydd på funktionärer, handsprit, uppmaningar om att stanna hemma om man känner sig sjuk etcetera, enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Scenario B

Datum: 27 mars 2021.
Sammanfattning: Fullt ut coronaanpassat evenemang.
Upplägg: Social distansering, inga anhöriga på evenemangsområdet, slussning och fler startgrupper under längre tid, maxantalet deltagare kan minskas ”först till kvarn”, snabbare utslussning efter loppet etcetera.

Scenario C

Datum: 28 augusti 2021.
Sammanfattning: Evenemanget flyttas till hösten och genomförs med tydliga smittsäkringsåtgärder.
Upplägg: Smittsäkringsåtgärder som munskydd på funktionärer, handsprit, uppmaningar om att stanna hemma om man känner sig sjuk etcetera, enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Scenario D

Datum: 28 augusti 2021
Sammanfattning: Evenemanget flyttas till hösten, fullt ut coronaanpassat.
Upplägg: Social distansering, inga anhöriga på evenemangsområdet, slussning och fler startgrupper under längre tid, maxantalet deltagare kan minskas ”först till kvarn”, snabbare utslussning efter loppet etcetera.

FRÅGOR OCH SVAR

Vad betyder det här för mig som löpare?

Vår rekommendation är att du blockar båda datumen i kalendern och, om det är möjligt, väntar med att boka resa och boende eller väljer alternativ med kostnadsfri avbokning. Senast den 17 februari kommer vi meddela om vi blir tvungna att flytta loppet till hösten. Vi har även tagit fram anmälningsalternativ som ska göra det tryggare för dig som vill delta i något av våra lopp framöver. Läs mer om värdechecken, vår flexibla startplats, här nedanför. 

Vågar jag anmäla mig?

ASICS Premiärmilen 2021 kommer att genomföras och ovan har vi presenterat så långt vi i dagsläget kan, hur det kommer att gå till. För att ytterligare öka säkerheten för dig har vi tagit fram en produkt vi kallar för värdecheck. Värdechecken fungerar som en vanlig startplats, men du kan välja vilket av kommande tre år som du vill springa det evenemang du betalat för. Köper du en värdecheck till ASICS Premiärmilen nu under hösten 2020 så gäller den som startplats för antingen 2021, 2022 eller 2023. Du kan då lugnt avvakta till dess du känner dig redo för att lösa in startplatsen, och detta måste ske senast en månad innan start för att vi ska kunna garantera dig en plats. När du har löst in värdechecken går den inte längre att flytta till en kommande upplaga. → Läs mer här

Varför presenterade ni inte det här i samband med att anmälan öppnade?

Förutsättningarna för att arrangera evenemang i pandemitiderna förändras ständigt. När vi i början av september öppnade anmälan fanns det indikationer på att restriktionerna redan då var på väg att lätta och vi var därför säkra på att kunna öppna anmälan som vanligt. I samband med det lanserade vi vår flexibla startplats värdecheck, samt uppdaterade våra allmänna villkor för att göra förutsättningarna för dig som deltagare så tydliga som möjligt. Nu under hösten har vi lagt mycket tid och energi för att så tidigt som möjligt kunna presentera de olika scenarierna för hur evenemanget kommer att gå till. Vi kommer att fortsätta uppdatera dessa kontinuerligt, så att du som deltagare ständigt kommer att kunna ha en inblick i våra planer.

Om loppet flyttar, vad händer med min anmälan?

Om loppet flyttar datum till den 28 augusti kommer din anmälan automatiskt att flyttas över. I våra nya allmänna villkor, som du godkänt vid anmälan, finns reglerat vad som händer i händelse av en datumflytt. → Läs de allmänna villkoren här

FLER FRÅGOR OCH SVAR OM VÅR VERKSAMHET

TIDSLINJE 2020-21

  • 26 oktober 2020: Första kommunikationen om scenarioarbetet för ASICS Premiärmilen 2021.

  • 17 februari 2021 (senast): Beslut om loppet ska flyttas till reservdatumet 28 augusti.

  • 27 mars 2021: ASICS Premiärmilen 2021.

  • 28 augusti 2021: Reservdatum för ASICS Premiärmilen 2021.

FÖLJ OSS I ARBETET

Det är ett utmanande men också sporrande arbete, då vi inget hellre vill än att kunna leverera motionsupplevelser till er löpare och fortsätta ge tillbaka vårt överskott till idrotten – vårt mål i båda fallen är att främja den viktiga folkhälsan. Följ oss i det här arbetet. Vi tror på och längtar efter ett 2021 med fler möjligheter att motionera och springa lopp ihop!

DET HÄR ÄR MARATHONGRUPPEN

Marathongruppen är en ideell organisation där allt överskott går tillbaka till våra ägarföreningar Hässelby SK Friidrott och Spårvägens Friidrottsklubb, andra samarbetsarrangörer och funktionärsföreningar. Våra ägarföreningar driver barn- och ungdomsverksamhet och de har även elitaktiva idrottare. Än viktigare, innan våra ägarföreningar får sitt tillskott har en mycket större andel gått till andra föreningar, totalt över hundra idrottsföreningar som får in stora delar av sina årsintäkter genom våra drygt 40 årliga evenemang. Intäkter som skapar förutsättningar för att bedriva den dagliga verksamheten med allt från tränare och kanslipersonal till lokalhyror och utrustning. 

Youtube
Vimeo
Google Maps